Bybanen mot trangsynet

Haldor Høyte baserer sin argumentasjon på feilslutninger og utelatelse av sentrale saksopplysninger i sine innlegg i BT 2.4. og 19.5. d.å.