Eksponering av barn i kunstens navn

Søndag fikk jeg mulighet til å se festspillforestillingen "Tragedia Endogonidia" på BIT gratis.