Høyre og jernbanen

I BT fra søndag 15. juni er det gjengitt en del uttalelser om jernbane og ekspressbusser av samferdselskomiteens leder Petter Løvik (H) som ikke bør bli stående uimotsagt.