Men vent med feiringen

Den britiske regjeringen går med på midlertidig stans i utslippet fra Sellafield-anlegget. Miljøvernminister Børge Brende har vunnet et slag. Krigen går videre. Stå på!