Når troll skal temmes

Mediene er i hardt vær ved dette årsskiftet. Både kongen og statsministeren tok i sine nyttårstaler til orde mot mobbing i mediene. Ondskapsfull satire og personforfølgning er satt på dagsordenen som aldri før. Men kan trollene temmes?