- Jobber mer med leksene

Karakterer teller ikke ved opptak til Danielsen ungdomsskole i Bergen. Når de søker og om de har søsken ved skolen, avgjør.