La bybanen avgjøre valget

Det er mange saker jeg kunne ha lyst til å ha en mening om før dette valget. Jeg vil konsentrere meg om den saken som får avgjørende betydning for min stemmegivning. Dette året har jeg brukt mye tid på å spørre venner og kjente: «Er dere for denne bybanen?»