Gamle Bergen er ikke Disneyland!

Dersom noen enkeltperson skal knyttes til Gamle Bergen Museum må det være arkitekt Kristian Bjerknes (1901-1981) som i 1941 ble tilknyttet museet, først som planlegger, deretter som konservator og fra 1951-1971 som museets direktør.