Heller borgarlønn i lomma enn lua i handa!

Bergens Tidende skriv 3. februar i år om at det i åra framover vil bli fleire menneske som må ut på gatene for å tigge som ein følgje av den sosiale nauden og aukande fattigdomen i Bergen.