Fløibane-«tragedien»

Jeg så med undring et innslag i TV 2-nyhetene om noen amerikanske turister som var så (u) heldige å bli sittende fast om bord på Fløibanen da denne fikk tekniske problemer.