Best og dårligst?

Kristin Clemet har vedtatt at en nå skal offentliggjøre gjennomsnittskarakteren ved alle skolene. Dette var for de videregående skolene i Hordalands vedkommende presentert i Bergens Tidende den 19. mars. Her kom f.eks. Langhaugen v.s. på første plass.