Misantropisk vedtak

Tirsdag vedtok Odelstinget mot hele Frps, to SV-eres og Bastesens stemmer at røyking på utesteder skal forbys om et års tid. Etter sigende ble dette vedtatt på bakgrunn av en bekymring for de ansattes helse.