Forstå det den som kan!

Fredag 28.03.03 vart drøftingane mellom politikarar og administrasjonar i Rogaland og Hordaland fylke vedrørande skuletilbodet i regionen avslutta. Resultatet vart at Ølen vidaregåande skule må legge ned to klassar på grunnkurs - elektro og formgjevingsfag, medan Etne vidaregåande skule opprettar desse.