Landssvik?

Det er dei som meiner at nordmenn som ikkje vil inn i Forsvaret og lære å forsvare sitt fedreland, er landssvikare.