Endå ein dommar ugild

I går rauk endå ein dommar ut av Høgsterett som ugild. Det skjedde etter ein dags forhandlingar i dei prisipielt viktige konkurskarantenesakene som nå er til behandling.