Arnatunnel nå!

I debatten om Arnatunnelen har motstanderne hevdet at tunnelen vil medføre at «det vil bli kaos i sentrum». Man forutsetter her at det ville bli en kraftig økning av biler inn til sentrum. Men hvor skulle i så fall alle disse bilene komme fra?