Dyresykdommer som fortjent?

Ved siste stortingsvalg fikk Stortinget et flertall som senere trumfet igjennom at grensekontrollen på matvarer og levende dyr skulle fjernes.