Flest narkosaker i Utkant-Norge

Pr. tusen innbyggarar har Høyanger nær tredobbelt så mange narkosaker som Bergen, medan Jølster har nesten like mange som Oslo. Talet narkotikasaker jamnar seg no ut mellom by og land, ifølgje politiet.