Urettferdig trygdeordning

Viser til innlegg av Torkild Stensrud i BT 04.01.01 vedrørende urettferdig trygdeordning.