Ombudsmann får sjå hemmelege dokument

Sivilombodsmann Arne Fliflet får tilgang til 16 hemmelegstempla dokument som gjeld den omstridde radaren i Vardø.