Skremmende dårlig oljevernberedskap

I relativt godt vær går et lasteskip på grunn utenfor Troms. Alarmklokkene kimer; det er fare for oljeutslipp fra havaristen. Først tre dager senere er man klar for å starte lossingen av bunkersen. Nok en gang har vi fått bekreftet at det står skremmende dårlig til med oljevernberedskapen langs kysten.