Får rekning på vel ein kvart milliard

Jarle Kvalheim (51) har fått tre veker på seg til å bla opp 264 millionar kroner. Alternativet er konkurs.