«Sunk cost» i Sjøforsvaret

«Sunk cost» er begrepet som Forsvaret benytter om investeringer i materiell som likevel ikke blir benyttet og som derfor er tapte penger.