Folkeskikk som fag

Høyre foreslår å avlaste dagens lærere i arbeidet med problemelevene. Det er fornuftig, men viser også at foreldrenes ansvar for barnas oppførsel forvitrer.