Inhuman handsaming av fangar på Cuba?

Det er ikkje eit rettssamfunn verdig. Mykje tyder på at fangane får ei handsaming som set nazistanes konsentrasjonsleirar heilt i skuggen.