NKF vil langpine Os

Norsk Kommuneforbund vil langpine Os kommune. Om nødvendig, er forbundet innstilt på å la oppsigelsessakene ende i Høyesterett.