Svalbard - Europas siste uberørte villmark

Svalbard er en uvurderlig miljøskatt som vi ønsker skal gå i arv til kommende generasjoner. Med sitt 62.700 km² landareal representerer Svalbard en betydelig del av Norges og Europas siste uberørte villmark.