La oss gå tilbake og be om tilgjeving!

Kunne ikkje få sagt meg nok einig med Aksel Sæthre sitt innlegg 3. september.