Islam - ikke skyldig ?

I sitt debattinnlegg «Islam og overgrep» i BT 8. mars, frikjenner Astri Borge islam for alle overgrep begått mot menneskene i den muslimske verden.