Mindre til spiseforstyrrede

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har gjennom bevilgning av midler vært med på å bygge opp et lavterskeltilbud for mennesker med spiseforstyrrelser - et supplement til tilbudet i det etablerte helseapparatet.