Hvor skal kuttene tas?

LO har satt som sin målsetting at 10 prosent av all gass produsert i Nordsjøen skal brukes innenlands.