Semje om pengar til Hardangerbrua

Fylkestinget har nådd fram til semje om overføring av pengar frå riksveganlegg i Hordaland til Hardangerbrua. Bak semja står alle parti unnateke Venstre, SV og RV