Forsvaret er framleis viktig

Sjølv om faren for militære angrep på Norge i dag er liten, er det altfor kortsynt å tona ned dei nasjonale forsvarsoppgåvene og beredskapsomsyna så sterkt som regjeringa gjer i langtidsproposisjonen om Forsvaret.