Moderat skredfare - håp om sol

Middels snømengder i vest, rikelig med snø øst for vannskillet. Moderat snøskredfare. Vekslende vær første del av påsken.