Billegsal påoppdrett i nord

Den nye tildelinga av oppdrettskonsesjonar kan bli ein blåmandag for næringa på Vestlandet. Dei fleste nye konsesjonane vil hamne i Nord-Norge, og til billegare pris enn i sør.