Kritikk av lån til Hardangerbrua

Det er solid fleirtal i fylkestinget for å gje konsesjonskraftpengane som lån til Hardangerbrua AS, men motstandarane vil ha kontroll på om det er lovleg.