Fakta om nettleien

Tor Arne Lunde etterlyser i et leserinnlegg i BT 27.11.03 en forklaring på hvordan inntektsrammen for nettselskapene fastsettes.