Sannheten om medisinbruk

I en slager signert den svenske sangeren Tore Skogman heter det så forlokkende: «Nå vill jag ha medisin med det samma for jag vil bli bra».