Hardangerbrua tener på Lærdalstunnelen

Lærdalstunnelen er meir til fordel enn til ulempe for dei som kjempar for Hardangerbrua. Tunnelen fører trafikk mot ferja Bruravik-Brimnes.