Mistenkje - førehandsdømme

Stadig vekk vert ein eller annan mistenkt for noko. Mistanken kan vere berettiga, eller ein kan ha mistenkt nokon for noko vedkomande ikkje har gjort.