Jødehat i Norge

Da jeg begynte å lese Andre Møllerhaugs innlegg 6. februar fikk jeg et lettere sjokk da jeg på trykk i Bergens Tidende så henvisninger til vers i Bibelen.