Det øydeleggande kjønn?

Eg tykkjer det er mange dryge problemstillingar kvinner må ta ansvar for.