Matematikk og karakterer

Vi viser til oppslag om nivåsenkning i matematikkfaget i søndagsutgaven av BT og til leder om samme emne i mandagsavisen av BT.