Stereotypenes stupiditet

Bergen Næringsråd kaller seg selv den viktigste næringspolitiske møteplass i Bergen.