Barnehage i minibuss

Dette er ikke en kriseløsning fra et av New Yorks slumstrøk, men et konkret foreslått tiltak i kommunens «Barnehagebehovsplan 2001-2003».