Sammenlignende forståelse

Olav Kobbeltveit påstår at jeg ikke forstår ham. Det kan være rett, og jeg vil påstå at dette er gjensidig.