Vil ha møringane med på lasset

Sogn og Fjordane vil ha Møre og Romsdal med på samarbeidet mellom dei andre fylka på Vestlandet.