Kollektivtrafikkens uutholdelighet

Politikerne lover og lyger, bussene kjører sjeldnere og sjeldnere, køene av privatbiler vokser og vokser. Det minner mer og mer om været: Alle klager, men ingen gjør noe med det.