Trikser og fikser med brofond

Skarpskodde advokater skal hjelpe fylkeskommunen til å omgå reglene som stopper årlige millionoverføringer til Hardangerbru-fondet.