Fritt frem for utlendinger

Billige utenlandske sjøfolk kan snart erstatte norsk mannskap på innenlandske fergestrekninger.